Företagargalan Uppsala

Terms and conditions

Företagarna Uppsalas behandling av dina personuppgifter


Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Uppsala ska kunna hantera
anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att
användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i
Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska
du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.


De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.
Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Uppsala tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Mälardalen Service AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Uppsala lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Uppsala. Du har även rätt att klaga på Företagarna Uppsalas behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Personuppgiftsansvarig är Företagarna Uppsala. Föreningen når du påuppsala@foretagarna.se. 

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.